Reggelaan 107

8033 AZ Zwolle

email: info@praktijkdb.nl

telefoon: 06-20204146

Zorgen voor pleegkinderen: 

een training over de gevolgen van trauma


Veel van de kinderen die uit huis geplaatst worden, zijn in hun vroege kinderjaren herhaaldelijk blootgesteld aan traumatische ervaringen.

De gevolgen van deze traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand. Een kind kan na de ‘uithuisplaatsing’ op een veilige plek wonen, maar zich nog lange tijd niet veilig voelen, met een groot scala aan (probleem)gedrag tot gevolg. Zorgen voor deze getraumatiseerde kinderen vraagt veel van je als opvoeder. Kennis over en begrip voor de invloed van traumatisering op de ontwikkeling van het kind, helpt: pleegouders en andere belangrijke volwassenen van het kind kunnen hierdoor meer doen aan het herstel van het kind en raken minder snel uitgeput, wat de kans op (nog) een uit huis plaatsing verkleint.


De training ‘zorgen voor pleegkinderen’ biedt opvoeders en begeleiders van pleegkinderen onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren van hun kind en de relatie die zij als belangrijke volwassenen met het kind ontwikkelen. De training is gebaseerd op de Nederlandse bewerking van de oorspronkelijk Amerikaanse training van het National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). Het werkboek ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ wordt in de training gebruikt.


De training wordt 2 x per jaar gegeven in samenwerking met de Praktijk voor Speltherapie. Docenten zijn Bettie Sleeuw en Esther Markink. Esther is als jeugdbeschermer jarenlang betrokken geweest bij pleeggezinnen en werkt nu in haar eigen praktijk als geregistreerd speltherapeut. Bettie Sleeuw is psycholoog en Theraplay®therapeut; in haar werk is zij intensief betrokken bij adoptie- en pleeggezinnen.


De training kan eveneens ‘incompany’ verzorgd worden.

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Bettie Sleeuw. (tel 06-20204146) of mailen: bettie.sleeuw@praktijkdb.nl